– Anh khỏe lắm điện thoại vertu

Đúng. Tôi đã đợi chờ nàng. Nàng là người đàn bà tôi phải chinh phục, ngưòi đàn bà Mỹ của những giấc mơ, quen vởi những cuộc hôn nhân và ly. Liệu nàng còn có thể mong muốn một người... Read more →
1 2